אודות עתי"ד

כל תלמיד יכול לצמוח

כל בית ספר יכול להוביל

תוכנית עתי"ד היא רעיון מקיף השואף לפתח בתי ספר כבתי חינוך שבהם מפנימים ערכים והתנהגות מוסרית, לומדים מתוך שמחה באווירה של אהבת תורה ויראת שמיים ומתפתחים כאנשים בעלי שורשים עמוקים וידע נרחב.

תוכנית עתי"ד הינה שותפות של המינהל לחינוך דתי במשרד החינוך עם עמותת קרן חרו"ת. היא מבוססת על תוכנית "בית חינוך כמשפחה" ומהווה כלי ליישומה. כלל הפעילויות של עתי"ד מאושרות ע"י משרד החינוך. ההשתלמויות במסגרת התוכנית מוכרות לגמול.

חזון עתי"ד

עתי"ד -ערכים | תורה | יחס אישי | דעת
אווירה
תוכנית עתי"ד שואפת להחיות את האווירה החינוכית ולהעצים את הבסיס הערכי-דתי בבתי ספר יסודיים ממלכתיים דתיים, ועל ידי כך לחזק את מערכת החינוך הציבורית.
אורח-חיים
תוכנית עתי"ד היא תוכנית התערבות כוללת שמטרתה לפתח אורח-חיים בית ספרי המתייחס לכל רבדי העשייה בבית הספר ולכל השותפים במרקם החיים בו.
תפיסה הוליסטית
תוכנית עתי"ד רואה בבית הספר קהילה משמעותית עבור כל הבאים בשעריו. בתפיסת עתי"ד, בית הספר הוא יחידה אורגנית אחת המורכבת משלוש "צלעות": צוות, תלמידים והורים. כל אחת משלוש הצלעות ניזונה מחברותיה ומשפיעה עליהן. 
שיח ושפה
תוכנית עתי"ד שואפת לבסס בבית הספר שפה ושיח של "עבודה מאהבה". שיח שכזה משפיע לטובה על האווירה בבית הספר ועל כל תחומי העשייה שלו, ומכוון את בית הספר לפי חזונו החינוכי.

עקרונות עתי"ד

בית ספר כקהילה

עתי"ד רואה חשיבות רבה בבניית קהילה סביב בית הספר, הכוללת את הצוות, התלמידים ואת משפחותיהם. חיבור ההורים למטרות הערכיות-דתיות של בית הספר ולפעילויותיו הוא תנאי להצלחת כל מהלך חינוכי. חיבור זה מתבצע באמצעות הזמנת הורים לפעילויות, פיתוח כלים חינוכיים לפעילות משפחתית ובניית קשר שוטף לעדכון ההורים בהישגי ילדיהם הן בתחום הערכי והן בתחום הלימודי.

אהבת תורה

אהבת התורה ולימודה בהעמקה ובחשק הן מטרות מרכזיות בפעולות עתי"ד. כלים חינוכיים כדוגמת "יומן עתי"ד" ותוכנית "משנני עתי"ד" ללימוד המקרא נבנו כדי לגוון את לימוד התורה בבית הספר וכדי להופכו לציר מרכזי בחיי בית הספר. בסיס איתן של אהבת תורה בבית הספר מאפשר הוספת נדבכים חינוכיים רבים על גביו.

חיזוק חיובי

בסיס החינוך הוא אמונה בתלמידים ובכוחם להשתנות, לצמוח, להיטיב וללמוד. אמונה זו צריכה לבוא לידי ביטוי במתן חיזוקים חיוביים ועידוד התנהגות ערכית. העצמת הפן החיובי שבהתנהגות התלמיד משמעותית לאין ערוך בהשוואה לפעולות מניעה וענישה הרווחות במערכת החינוך. על גבי מדרגת "סור מרע", אנו בונים נדבך חזק של "עשה טוב". נדבך זה יביא בעקבותיו להישגים לימודיים, להורדת מפלס אלימות ולאווירה יצירתית.

המורים כמנהיגים

המנהל כמנהיג הצוות נדרש לתת דוגמא אישית למוריו, להעריך ולהוקיר את פועלם תוך כדי הצבת דרישות להתפתחותם האישית. כאשר המורה חווה יחס מוקיר ובונה כלפיו, ביכולתו להעניק יחס זה לתלמידיו, ולאפשר להם להתפתח ולעצב זהות דתית-ערכית. "כל מורה הוא מחנך" – גם המורה המקצועי. חדר המורים יתנהל מתוך אווירה שיוויונית, חיובית ומכבדת. יחסי רעות, הכרת הטוב ותמיכה הדדית נותנים למורים כוחות ותובנות ליצירת קשר עמוק וחיובי עם תלמידיהם.

וככה זה התחיל…

הכל התחיל בבית הספר ע"ש הרב "יוסף קארו" בבאר שבע…
בית הספר היה על סף סגירה בשל בעיות מורכבות וקשיים שנמשכו לאורך שנים. אולם בעקבות שינוי מעמיק בתפיסתם החינוכית של המנהל הרב סיון סרור, ויד ימינו הרב יורם רוש – הפך בית הספר בתוך שנים אחדות למוסד חינוכי משגשג ומוביל.

 

כאשר נפגש הרב ד"ר דניאל טרופר עם צוות בית הספר, במסגרת תפקידו כיו"ר קרן קהילות, הוא נפעם מהעשייה החינוכית ומכוחות ההתחדשות שפעלו במוסד. כאיש חינוך ותיק, ביקש ללמוד האם ניתן להביא את השינוי בבית הספר לכלל מערכת החינוך. קרי, האם הצלחת בית הספר היא פועל יוצא של אישיותם הכריזמטית של מוביליו, או שמא קיימת משנה חינוכית סדורה שניתן ליישמה בכל בית ספר, על מנת לחולל בו את השינוי החינוכי אליו נכספים הכל.
מתוך הנחה כי אכן פעלה כאן מתודה חינוכית ולא רק כריזמה, הוחלט לערוך ניסוי חינוכי ליישום שינויים בבתי ספר. לשם כך נבחרו בשנת תשס"ח 11 בתי ספר שונים ומגוונים: מרובי עולים/מעוטי עולים, בפריפריה/במרכז, גדולים/קטנים, מנהלים חדשים/ותיקים. את המתודה אותה פיתחו בבית ספר "יוסף קארו" הפכו הרב ד"ר טרופר ומר יואל כהן לתפיסה חינוכית רחבה הכוללת מודל מעשי ליישום. כתוצאה מהניסוי שמונה מתוך אחד עשר בתי הספר החלו לעבור תהליכי שינוי ושיפור באווירה ובהישגים.
כדי להטמיע תפיסה חינוכית זו בבתי ספר נוספים ברחבי הארץ, ולהביא לשגשוגם של בתי ספר נוספים, נבנתה תוכנית עתי"ד, שם הטומן בחובו את החזון החינוכי אותו מבקשת התוכנית להנחיל: ערכים, תורה, יחס אישי ודעת. בשנה השנייה לקיומה של התוכנית הצטרפו אליה 21 בתי ספר נוספים. בכל שנה נבחרים בתי ספר חדשים להשתתף בתוכנית. ההשתתפות בתוכנית אורכת כארבע שנים, ובתי ספר בוגרי התוכנית ממשיכים לשמור איתנו על קשר וליישם בהתמדה את עקרונות התוכנית.
0
בתי ספר בתשס"ח - שנת ההקמה
0
בתי ספר בתשס"ט - שנה שנייה
0
בתי ספר בתש"פ - שנה 12

אנחנו מאמינים 

שכל תלמיד יכול לצמוח

וכל בית ספר יכול להוביל