משנני עתי"ד

מבצע משנני עתי"ד – קראו נא נגד קורונה

המבצע יכלול שינון יומי נושא פרסים. כל תלמיד יכול ללמוד את החומש הנלמד בכיתה, את פרשת השבוע או אפילו להכין את פרשת בר המצווה שלו.
כל תלמיד שלומד באתר מקבל מדליות על שינון ובנוסף שתי מדליות על פתרון נכון של הבחנים. 
מדי יום נפרסם באתר את התלמידים שצברו את מירב המדליות באותו יום. 
שימו לב, המבצע מיועד לבתי ספר המשתתפים בתכנית משנני עתי"ד אך ניתן להצטרף לתכנית באופן מיידי וללא עלות!!!
נותרו תשעה מקומות פנויים להצטרף לתכנית!!!

כמה ילדים שיננו היום?

0
תלמידים
0
כיתות
0
בתי ספר

המשננים המצטיינים להיום:

ווסיהון מרא מכיתה ו'2, בי"ס ע"ש ר' יוסף קארו בבאר שבע- 42 מדליות
אספהון מרא מכיתה ו'2, בי"ס ע"ש ר' יוסף קארו בבאר שבע- 30 מדליות
עמיחי אברהם מכיתה ד'1, בי"ס נחלת בנימין בעפרה – 30 מדליות

יישר כח עצום!!!

 

…משננים ומשתפים…

איך צוברים מדליות?
פלייר מבצע
על תוכנית משננים