פעילויות עתי"ד

תוכנית עתי"ד שואפת לבסס בבית הספר ארבעה יסודות:
ערכים, תורה, יחס אישי, דעת
התכנון השנתי הבית-ספרי מתבסס על פעילויות בארבעת התחומים: פעולות בשגרה, מבצעים חד פעמיים, או פעילויות בהתאם למעגל השנה. כל פעילות מוגדרת לפי התחום שלה ולפי קהל היעד שלה: תלמידים, מורים או הורים.

 

תוכנית עתי"ד מציבה חזון של הקניית ערכים מתוך אמונה בכוחו של התלמיד להשתנות, לצמוח, להיטיב וללמוד. הצוות החינוכי מבקש לתת חיזוקים חיוביים לתמיכה בהתנהגות ערכית.
מטרה מרכזית בפעולות עתי"ד היא העמקת אהבת התורה ולימודה, תוך פיתוח כלים חינוכיים ועידוד פעילות חינוכית המחברת את התלמיד לעולמה של תורה.
תוכנית עתי"ד מוקירה יחסי כבוד ורעות, הכרת הטוב ותמיכה הדדית בין מורים, בין תלמידים ובין המורה לתלמיד. אנו שמים דגש על יצירת שיח של "שפה חיובית" המעודדת  קשר וקרבה בין כל הבאים בשערי בית הספר. 
אחד מיסודות תוכנית עתי"ד הוא ההבנה שאדם שלם משלב שורשים עמוקים במקורות תורניים עם ידע כללי רחב ומשמעותי. על כן מלווה לימוד התורה בהעצמת הלימודים הכלליים, הרחבת אופקים ופיתוח בוגר חינוך ממ"ד בעל רוחב יריעה והשכלה כללית נרחבת.