תורה

העמקת אהבת התורה ולימודה מהווה מטרה מרכזית בפעולות עתי"ד.
לשם כך פותחו כלים חינוכיים כדוגמת יומן עתי"ד, פעילויות חינוכיות ותוכנית משנני עתי"ד ללימוד המקרא.
ממד זה מעניק לבית החינוך, לתלמידים, להורים ולקהילה הסובבת את בית הספר תשתית שורשית שממנה יונקת פעילות בית הספר כולה, במטרה להגדיל תורה ולהאדירה.

פעילויות קבע בשגרה

משנני עתי"ד

תוכנית משנני עתי"ד מהווה קומה שנייה לתוכנית עתי"ד של בתי הספר, בתחום התגבור התורני.
תוכנית זו הוקמה מתוך רצון להביא אל תוך החינוך הציבורי את אהבת התורה ושמחת למודה
ואת ידיעת התורה בהיקפה המלא.
תוכנית השינון ולמידת הפשט מבוססת על "שיטת זילברמן" (היקף והבנה) ונבנתה בשיתוף עם הרב יום טוב זילברמן שליט"א מפקח תלמוד תורה "אדרת אליהו"תוך התאמתה המתבקשת לחמ"ד.
מטרת תוכנית משנני עתי"ד
כל בוגר של החמ"ד ישנן ויסיים כל שנה מכיתה ב' חומש אחד, כך שבמשך שנות לימודיו בבית הספר יהיה  בעל ידיעה מקיפה בכל חמשת חומשי התורה
ויכיר את הנאמר בהם מתוך שירה, שמחה ואהבת התורה.
איך זה מתבצע?
בכל שנה כל שכבה לומדת חומש אחד בשינון בנוסף להוראת החומש לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך.
הלמידה תתבצע בשיטה של למידת פשט הפסוקים ושינון באמצעות תוכנת קול קורא.
בתוכנה קיימים הנוסחים הבאים: אשכנזי, מרוקאי וספרדי- ירושלמ, כך שכל ביה"ס יכול לבחור את הנוסח המתאים לו.
החלק האינטרנטי
פיתוח משמעותי שהוכנס לתוכנה, מאפשר לכל תלמיד להמשיך את לימודיו בבית בשעות הפנאי.
בלימוד הביתי יכול התלמיד לחזור על הנלמד בכיתה ולבחון את עצמו על החומר הנלמד.
הכשרה
תוכנית משנני עתי"ד מקיימת מידי שנה השתלמות בהיקף של 30 שעות לצוות ההוראה המשתתף בפרויקט.
מטרת ההשתלמות – הגברת המודעות להוראת פשט החומש ולמידה על שימוש בתוכנת קול קורא.
וכן שימוש בתוכנת הניהול, המאפשרת לכל מורה בניית תוכנית לימוד אישית לכיתה עם שאלות חזרה ומבחנים, ומעקב "און ליין" אחרי הלמידה האישית של כל תלמיד וקצב התקדמותו.
הנחיה
אנו מקיימים הנחיה אחת לחודש בתוך בתי הספר לצוות ההוראה המשתתף בתוכנית.
תוכנית שינון שנתית
לכל חומש מצורף באתר " קול קורא אונליין" תוכנית שינון שנתית המסייעת לצוות ההוראה לעמוד ביעדים של סיום חומש בשנת לימודים אחת כולל חזרות על החומר הנלמד.

חמ"ל – חדר מורים לומד

יצירת מסגרת לימוד קבועה בחדר מורים.
מטרות:
הגברת השיתוף ותחושת הזדהות של כל המורים.
העלאת בעיות ופתרונות המאפשרת שיפור והתקדמות.
גיבוש כל הצוות.
הגברת תחושת נוחות בבית הספר. 
חדר מורים יהפוך למקום ממלא בתוכן ובאנרגיות להמשך עשייה ברוכה.

מצטייני לימוד תורה

בכל שבוע המנהלת אוספת את מצטייני לימוד תורה ומכריזה על מה הצטיינו. כמו כן המנהלת מרימה טלפון להורים לבשר על הצטיינות התלמידים.

כבוד לתורה – תגבור תורני

מסגרת אחרי שעות הלימודים,
שבה תלמידים והורים עוניינים בחיזוק הצד התורני ייפגשו יחד לצורך לימוד חוויתי.
התלמידים שישתתפו יקבלו חולצות, אלבום מדבקות, פרסים לעידוד והתמדה, ובסוף השנה יצאו לסיור או סדנא חוויתית.
קניונית המצוות
החינוך הדתי-ערכי מחייב הצגת נורמות התנהגות ברורות כגון: שימוש בשפה נקייה, התנהגות הוגנת לחברים ויחס של כבוד למורים, הקפדה על אורח חיים של שמירת מצוות. התלמידים יקבלו שוברים על מעשים טובים. שוברים אלו ניתנים למימוש ב"קניונית המצוות", שבה ניתן לרכוש ממתקים ומשחקים. צוות בית הספר קובע את תכולת הקיוסק ובכך משפיע על בחירת מוצרי צריכה.

8 ל-8

כל בוקר שני מורים יגיעו מוקדם, 8 דקות לפני 8 וילמדו נושא
מתמשך לכל אורך השנה. כל תלמיד שמשתתף מקבל
כרטיס "גיבור של בוקר". לאחר
איסוף כרטיסים, מקבלים צ'ופר –
מפגש מחצית מיוחד, וכן טיול
סוף שנה.
מטרות:
הגברת לימוד תורה
שמירת הזמנים של התחלת הלימודים בבית הספר
הפחתת האיחורים

סיירתורה

בימי שלישי ושישי יישארו
תלמידים המעוניינים מיד עם
סיום הלימודים לחצי שעה של
לימוד תורה. לכל תלמיד יהיה
פנקס שבו המלמד יחתים
חותמת המעידה על השתתפות
בסיירת. בסיום מחצית ארוחת
בוקר חגיגית למשתתפים,
בסוף שנה טיול. 
מטרות:
תגבור תורני
יצירת גאוות יחידה סביב לימוד תורה

סיירת מתכ"ל – מובילים תורה כדרך לחיים

 

קבוצת תלמידים רב גילאית ומגוונת המייצגת את כל כיתות בית הספר, שנפגשת אחת לשבוע כדי לייצר יוזמות לחיבור כלל תלמידי בית הספר ללימוד תורה ולאהבת תורה, כגון: ימי שיא, מבצעים, לימוד בחברותות, בית מדרש בית ספרי, הרצאות אורחים ועוד. 
מטרות:
העמקת השיח התורני והעצמת מקומה של התורה בין התלמידים.  

פיתוח מנהיגות ויזמות בקרב תלמידי בית הספר.

יצירת גאוות יחידה סביב לימוד תורה.

פעילויות סביב מעגל השנה

פעילות מעמד הקהל

אירוע שיא בראשית השנה (חגי תשרי) שמהותו שחזור מעמד הקהל. בשיתוף מורים, רבנים בקהילה והורים. 

 

חידון עתי"ד לקראת החג

לקראת חנוכה/פורים/פסח ייערך חידון לכלל תלמידי בית הספר, כאשר המשתתפים בו יהיו תלמידים, הצוות החינוכי וההורים. כל התלמידים יקבלו חומר לימודי על הלכות החג ועל תוכני יומן עתי"ד, לפי דרגות קושי. התלמידים שיוכיחו ידע ובקיאות יתקדמו לשלב הגמר ויזכו בפרס.
במהלך החידון ניתן לשלב קטעי סרטונים והצגות מפרי הילדים והמורים.

 

תיקון שבועות – הכנה לקבלת תורה

בערב שבועות נקיים בכל הכיתות ערב לימוד או יום לימוד.
פעילות זאת תתקיים בעזרת רב ביה"ס ומרצים חיצוניים.
במשך הפעילות יתקיימו שיעורים קצרים הכוללים סיפורים, מדרשים ואגדות, הלכות ומנהגים.

 

פעילויות שיא ומבצעים

פעילות גיבוש למורים על הדמות השנתית

פעילות לימודית-חברתית של צוות המורים כהכנה לדמות השנתית.
מטרות:
העמקת הידע
גיבוש חדר מורים
יצירת אקלים חיובי
חיזוק הקשר והשייכות של המורים לביה"ס
 

מלווה מלכה להורים וילדים

מפגש במוצאי שבת לתלמידים ולהורים, סביב סיפורים, שירה וניגון.
מטרות:
העצמה והוקרה בערך השבת.
חיזוק הקשר בין התלמידים לבין משפחתם וביניהם לצוות החינוכי.
חשיפה של בית הספר לקהילה וחיזוק גאוות היחידה של התלמידים ותחושת השייכות.

בית מדרש להורים וילדים

מפגש לימוד בבוקר יום שישי לתלמידים ולהורים, סביב טקסט תורני, דיון והעשרה.
מטרות:
העצמה והוקרה של קביעת עיתים לתורה.
חיזוק הקשר בין התלמידים להורים סביב לימוד.
 

מבצע תורת חיים בחופש

מבצע קיץ – מבצע לאיסוף חתימות על הקפדה מצוות, מעשים טובים, תפילה  ולימוד תורה בימי החופש הגדול

פעילויות עם תלמידים

משנני עתי"ד

חידון עתי"ד

בית מדרש ראש חודש

משננות משניות

סיירת מתכ"ל

מובילים תורה כדרך לחיים

פעילויות עם מורים

חמ"ל – חדר מורים לומד

פעילויות עם הורים

בית מדרש הורים וילדים

עתי"ד של תורה